Preekhulp

Hierbij ontvangt u, ontvang jij de tweede preekhulp. Een manier voor u/jou om je voor te kunnen bereiden op de kerkdiensten en een manier voor mij om iets meer van u/ jou te weten om de diensten  meer op u en jou als deelnemer te kunnen afstemmen. Dus gebruik voor uzelf is prima. Iets terugsturen naar mij is ook heel goed!

In I Korinthe 14:26 staat over de kerkdienst: dat ieder iets heeft, wanneer wij samenkomen. In onze traditie is dat niet zo gebruikelijk: 1 heeft alles. Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen , gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de erediensten vullen met wat de Here ons allen geeft.  Daarom nogmaals: gebruik de preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Zoals je ziet, is de preekhulp in vraagvorm opgesteld. Gods zegene Zijn diensten aan ons!Preekhulp zondag 8 juli 2018

In de ochtenddienst gaan we verder met 1 Johannes: we lezen 1 Johannes 2:28-3:24.

Heeft u een lied wat u graag met de gemeente wil zingen?
Heeft u een gebed op uw hart? 

  1. Wat gaat er door u heen als u 1 Johannes 2:28-3:24 leest? (Wat is je eerste gevoel, wat raakt je en waar wil je meer van weten?  
  2. Wat vindt u moeilijk aan dit stukje en zijn uw vragen? 
  3. Waartoe spoort dit gedeelte u aan?
  4. Komt er  een verhaal, of een voorbeeld in gedachten bij dit gedeelte? 

In de komende avonddiensten hebben we het over de vraag: hoe  kan de vrucht van de  Geest (Galaten 5:22) groeien in onszelf (en in de gemeente)? Zondag bekijken we het tweede "partje" van de vrucht: blijdschap.

Heeft u een lied wat u graag met de gemeente wil zingen?
Heeft u een gebed op uw hart? 

  1. Wie is de blijste mens die je kent?
  2. Hoe blij vind je jezelf? Geef jezelf een cijfer 1-10  en laat eventueel  ook een ander  jou een cijfer geven. 
  3. Wat maakt u blij?  
  4. Wat  is de grootste vijand voor blijdschap ? Hoe kunnen we elkaar bemoedigen en aanmoedigen tot liefde? 

God  zegene ons! vdW

Preekhulp:  Je ontvangt deze e-mail voor jezelf: zo kun jij je voorbereiden op de komende zondagen en weet je waar de diensten over zullen gaan. Ook mag je reageren,zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Dit mag,maar  hoeft niet! Alle berichtjes die ik  terug krijg,  overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten  die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, maar op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, berichten op vrijdag zelf, kan ik niet altijd meer verwerken. In verband met de voorbereidingen van beamteam en organisten ontvang ik liederen graag voor donderdag 12.00uur.   Als u alleen op een onderdeel  wilt reageren , maar bijv. op 1 dienst, of op 1 vraag of  alleen wilt doorgeven, bent u even behulpzaam , doe dat alstublieft ! Stuur  gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn!

Voor uw reactie/antwoorden (of zoals met u afgesproken): Mail naar: vdwoestijne@solcon.nl