Preekhulp

In 1 Korinthe 14:26 staat over de kerkdienst: Telkens als jullie samenkomen, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring, of een tong of een uitleg . In onze traditie is dat niet zo gebruikelijk: Eén persoon (de predikant) heeft alles. Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de erediensten vullen met wat de Here ons allen geeft.  Gebruik dus deze preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Preekhulp zondag 28 juli 2019

Ochtenddienst: Ik heb de ochtenddienst geruild met Peter Riemens, dus hij zal 's morgens voorgaan. Deze preekhulp is voor de 
avonddienst in de serie Bergrede: de geboden leren als leerling van Jezus. 

Vragen
1. Het 7egebod: Gij zult niet echtbreken: denk even na  hoe jij met dit gebod te maken hebt.
2. Lees Mattheus 5:27-30. Wat valt je op? Wat zijn je vragen, opmerkingen, ervaringen?  Wat kan ik voor je uitleggen in de preek?
3. Waar raakt Jezus jouw leven/ hart en hoe?
4. Hoe kijk jij naar mooie vrouwen of mannen? Als het een strijd is; wat helpt jou in deze strijd, wat maakt het moeilijker? Wat zou je het liefste willen? Wat geloof je denk je dat mogelijk wordt als Jezus je hierbij krachtig helpt?
5. Jezus leert ons de vervulling van het 7gebod. Denk even na over hoe Hijzelf met dit gebod omging, het vervult.
6. Welke hulp heb jij nodig dat Hij dit gebod ook in jou vervult?
7. Heb je een mooi voorbeeld van iemand in wie Hij dit vervult ?  

- Wat  zullen we zingen? Hoe zullen we bidden?
- Wil je me helpen bij de voorbereiding deze week? Of wil je vantevoren over wat je bij dit onderwerp bezighoudt met mij praten, laat het weten , dan spreken we af.   

Vooruitblik zondag 1 september 
Avonddienst: Mattheus 5:31,32 (serie: Bergrede: de geboden leren als leerling van Jezus )

Heeft u iets te vieren? Zou u dat willen delen met de gemeente? Stuur gerust een lied, een gebed met uw naam en de gelegenheid die u viert in.

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf: zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kun je reageren, zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, dus berichten op vrijdag zelf, zal ik niet altijd meer verwerken. Let op: het opgeven van liederen kan tot uiterlijk donderdag 12.00 uur i.v.m. de beamer. Reageer gerust op een enkel onderdeel of vraag. Stuur gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn!

Voor uw reactie/antwoorden kunt u me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen: 0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63, 4341 JE Arnemuiden.

God zegene ons!
vdW