Preekhulp

In 1 Korinthe 14:26 staat over de kerkdienst: Telkens als jullie samenkomen, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring, of een tong of een uitleg . In onze traditie is dat niet zo gebruikelijk: Eén persoon (de predikant) heeft alles. Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de erediensten vullen met wat de Here ons allen geeft.  Gebruik dus deze preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Preekhulp zondag 21 juli 2019

Ochtenddienst:
1. Wat weet je over Gideon?
2. Lees Richteren 6.  Wat zijn je vragen, opmerkingen, ervaringen bij vers 33-7:1?
3. De Heilige Geest vervulde Gideon voor een dreigende situatie (vers 33).  Hebben wij ook met een dreigende situatie te maken ?  Hoe zou de vervulling met  de Heilige Geest  daarbij kunnen helpen?
4. Heb jij wel eens de HERE om een teken gevraagd? Waarom? Wat gebeurde er?
5. Hoe  geeft dit gedeelte jou moed, hoop en inzicht?
6. Wat zullen we zingen?  Hoe zullen we bidden?

Avonddienst:

Intro
In Mattheus 28 gaf de Here Jezus Zijn leerlingen de opdracht alle volken tot leerlingen te maken en hen te leren onderhouden al wat Hij hen bevolen had. In de Bergrede (Mattheus 5-7)  vinden we veel van Jezus bevelen bij elkaar. De komende avonddiensten zullen we daar mee bezig gaan. Het is een enorm voorrecht dat de Here Jezus ons hetzelfde onderwijst als Zijn eerste leerlingen. Het is een grote eer om Zijn bevelen te leren gehoorzamen!

Vragen
1. Welk gebod van de 10 geboden denk jij dat de Here Jezus het belangrijkst vond?
2. Lees Mattheus 5:1-26: Wat zijn je vragen, opmerkingen, ervaringen bij vers 21-26?
3. Jezus leert ons de vervulling van het 6gebod. Hoe heeft Hijzelf dit gebod vervult?
4. Welke hulp heb jij nodig dat Hij dit gebod ook in jou vervult?
5. Heb je een mooi voorbeeld van iemand die deze aanwijzing van Jezus uitvoerde?
6. Wat  zullen we zingen? Hoe zullen we bidden?

Vooruitblik zondag 28 juli:
Avonddienst: Mattheus 5:27-30 (serie: Bergrede)

Heeft u iets te vieren? Zou u dat willen delen met de gemeente? Stuur gerust een lied, een gebed met uw naam en de gelegenheid die u viert in.

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf: zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kun je reageren, zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, dus berichten op vrijdag zelf, zal ik niet altijd meer verwerken. Let op: het opgeven van liederen kan tot uiterlijk donderdag 12.00 uur i.v.m. de beamer. Reageer gerust op een enkel onderdeel of vraag. Stuur gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn!

Voor uw reactie/antwoorden kunt u me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen: 0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63, 4341 JE Arnemuiden.

God zegene ons!
vdW