Preekhulp

Hierbij ontvangt u, ontvang jij de tweede preekhulp. Een manier voor u/jou om je voor te kunnen bereiden op de kerkdiensten en een manier voor mij om iets meer van u/ jou te weten om de diensten  meer op u en jou als deelnemer te kunnen afstemmen. Dus gebruik voor uzelf is prima. Iets terugsturen naar mij is ook heel goed!

In 1 Korinthe 14:26 staat over de kerkdienst: dat ieder iets heeft, wanneer wij samenkomen. In onze traditie is dat niet zo gebruikelijk: 1 heeft alles. Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de erediensten vullen met wat de Here ons allen geeft. Daarom nogmaals: gebruik de preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Zoals je ziet, is de preekhulp in vraagvorm opgesteld. Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Deze preekhulp gaat over de ochtenddienst van zondag. Die van de avonddienst heeft u vorige  week ontvangen. Voor deze preekhulp graag uw reacties voor de preek voor donderdag aanstaande. Liederen en gebeden uiterlijk vrijdag 10.00 uur. Ook liederen voor de avonddienst zijn tot donderdag aan te leveren. 

Wilt u liever gewoon om de tafel met me meedenken? Dan kan dat voor deze dienst op donderdagavond 20 september in de kerk: 19.00 uur - 20.00 uur.

In de ochtenddienst openen we het winterwerk. In de Schriftlezing  sluiten we aan bij de kindernevendienst. .

1. Hoe kijk jij uit naar het winterwerk? Waar ga je aan meedoen?
2. Wie wil er in de dienst (kort) iets vertellen (reclame maken) over een onderdeel van het winterwerk?
3. Lees Daniel 6. Wat heeft uitleg nodig?
4. Hoe identificeert u zich met een van de personen in dit hoofdstuk?
5. Ken je een hedendaags voorbeeld van Daniel 6?
6. Wat kunnen we uit Daniel 6 toepassen op het winterwerk?  

- Heeft u een lied op uw hart (bij de start van het winterwerk)?
- Heb jij  een gebed (bij de start van het winterwerk)?

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf: zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kunt u reageren, zodat u mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door u heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten  die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, dus berichten op vrijdag zelf, zal ik niet altijd meer verwerken. Reageer gerust op een enkel  onderdeel of vraag. Stuur gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn!

Voor uw reactie/antwoorden kunt u me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen:  0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63.

God zegene ons!
vdW