Preekhulp

In 1 Korinthe 14:26 staat : Telkens als jullie samenkomen, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring, of een tong of een uitleg . Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de kerkdiensten vullen met wat de Here ons allen geeft.  
Gebruik  deze preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Preekhulp 9 augustus 2020

Zondagochtend : vervolgen we onze kennismaking met de Heilige Geest in Romeinen

1. We lezen Romeinen 9:1-4. Wat valt je op? Waar heb je vragen bij? Wat vind je mooi? We lezen in vers 1   weer over de Heilige Geest. Wat leer jij hier over de Hem?
2. Hoe zie jij de verhouding tussen je geweten en de Heilige Geest?
 3. Heeft de Heilige Geest je geweten wel eens aangesproken?
4.  Heb jij  een voortdurende zorg of pijn in je hart om een ander?
4. Voor wie zou jij jouw behoud willen opgeven zoals Paulus in vers 3?
5. Wat zullen we zingen? Wat bidden?

 's avonds  verder over de gaven van de Heilige Geest: de genadegave van de barmhartigheid.(Rom. 12:8)
1.Barmhartigheid: waar denk je aan bij dat woord?
2.  Wat is jouw laatste bewijs van barmhartigheid?
3. In Rom.12:8 staat er wat bij: "in blijmoedigheid NBG '51" . Wat zou Paulus met die toevoeging bedoelen?
4.Wat wil jij van deze genadegave leren? 
5. Hoe kunnen wij een barmhartige gemeente worden?
6. Is er iets in onze dorpen dat onze barmhartigheid nodig heeft?

7. Wat zullen we bidden en wat zullen we zingen?

Onderwijs over de gaven + gaventest:
Het is goed om naast de test en de preken ook met elkaar te kunnen praten over de gaven.  D.v. Maandag
10 augustus 19.30-21.30uur  doen we dat in de kerk. We volgen geen programma maar met wie aanwezig is, verkennen we verder de gaven en hun vragen. Interessant voor als je de gaventest gedaan hebt, maar ook zonder die test welkom! 
Wil je je laten testen, dat kan weer op D.v.  dinsdag 18 augustus .

  Wilt u met mij praten (vooraf of achteraf ) over de onderwerpen of over wat anders? Laat het me weten, dan spreken we telefonisch 0118-310042 af.   

 Heeft u iets te vieren? Zou u dat willen delen met de gemeente? Stuur gerust een lied, een gebed met uw naam en de gelegenheid die u viert in. 

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf: zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kun je reageren, zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, dus berichten op vrijdag zelf, zal ik niet altijd meer verwerken. Let op: het opgeven van liederen kan tot uiterlijk donderdag 12.00 uur i.v.m. de beamer. Reageer gerust op een enkel onderdeel of vraag. Stuur gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn! 

Voor uw reactie/antwoorden kunt u me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen: 0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63, 4341 JE Arnemuiden.

God zegene ons!
vdW