Preekhulp

In 1 Korinthe 14:26 staat over de kerkdienst: Telkens als jullie samenkomen, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring, of een tong of een uitleg . In onze traditie is dat niet zo gebruikelijk: Eén persoon (de predikant) heeft alles. Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de erediensten vullen met wat de Here ons allen geeft.  Gebruik dus deze preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Preekhulp  zondag 8 december  2019

Op deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal.
1. Heilig Avondmaal: hoe gaat het met u in uw voorbereiding op het vieren? Hulp nodig? Laat het uw ouderling of mij weten!
2. Advent: betekent letterlijk: "komt eraan" . Wat komt er voor jou aan? Wat verwacht u? En hoe hoog of hoe laag is uw verwachting?
3. We lezen Micha 4:1-8 . Wat valt je op? waar heb je vragen bij? Wat raakt je?
4. Wat wekt in dit stukje jouw verlangen en hoe ver is de werkelijkheid ervan af?
5. Hoe helpt dit stukje Avondmaal te vieren en te hopen op Jezus?

6. wat zullen we zingen (aan Adventsliederen: Gz. 116-130; EL 97-99)?
7. Wat zullen we bidden ?

's avonds gaan we verder met dit stukje en halen daar de dankzegging uit.

8. Wat haalt u aan stof tot dankzegging uit Micha 4:1-8?
9. De profeet noemt dingen die hij zichzelf voorneemt om te gaan doen als reactie (bijv. vers 5) op de dingen die de HERE zegt te gaan doen. Welke neem je over en hoe ziet dat voornemen er heel concreet uit?

10. Hoe zullen we dankzeggen na het HA?

Wilt u liever met mij praten (vooraf of achteraf ) over de onderwerpen? Laat het me weten, dan spreken we af.   

 Heeft u iets te vieren? Zou u dat willen delen met de gemeente? Stuur gerust een lied, een gebed met uw naam en de gelegenheid die u viert in. 

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf: zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kun je reageren, zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, dus berichten op vrijdag zelf, zal ik niet altijd meer verwerken. Let op: het opgeven van liederen kan tot uiterlijk donderdag 12.00 uur i.v.m. de beamer. Reageer gerust op een enkel onderdeel of vraag. Stuur gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn! 

Voor uw reactie/antwoorden kunt u me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen: 0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63, 4341 JE Arnemuiden.

God zegene ons!
vdW