Preekhulp

Hierbij ontvangt u, ontvang jij de tweede preekhulp. Een manier voor u/jou om je voor te kunnen bereiden op de kerkdiensten en een manier voor mij om iets meer van u/ jou te weten om de diensten  meer op u en jou als deelnemer te kunnen afstemmen. Dus gebruik voor uzelf is prima. Iets terugsturen naar mij is ook heel goed!

In 1 Korinthe 14:26 staat over de kerkdienst: dat ieder iets heeft, wanneer wij samenkomen. In onze traditie is dat niet zo gebruikelijk: 1 heeft alles. Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de erediensten vullen met wat de Here ons allen geeft. Daarom nogmaals: gebruik de preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Zoals je ziet, is de preekhulp in vraagvorm opgesteld. Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Preekhulp zondag 18 november 2018. Deze preekhulp gaat over de diensten van volgende week  zondag. Graag uw reacties voor vrijdag aanstaande. Liederen en gebeden uiterlijk voor donderdag 12.00 uur aanleveren.

De ochtenddienst is een ouderendienst. Voor deze dienst heb ik van een oudere de volgende gedachten binnengekregen: 

Ds. P. Brouwer schrijft over de kunst van het ouder worden: Is ouder worden alleen maar loslaten? Inleveren? Omzien naar wat geweest is? Of is het ook een tijd om te oogsten? Is zilver Goud? Zijn de laatste jaren misschien wel de mooiste en rijkste van je leven? Dat is zeker waar als God er bij betrokken is. B.v Ps 92:15: “Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris”. Vroeger liet men meer zien dat je oud werd, nu kom je overal actieve senioren tegen. Ook in de Bijbel kom je mensen tegen die juist bij het ouder worden tot ontplooiing komen b.v Mozes. Ook de Bijbel is soms lovend over de ouderen, b.v Spreuken 20:29: “Jonge mensen worden bewonderd om hun kracht, oude mensen worden bewonderd om hun wijsheid”.

1. Wat vindt u van deze stelling?
2. We lezen Psalm 92:15:
- Bent u 65+: Wat voelt u bij deze tekst?
- Ben je jonger: aan welke ouderen denk je bij deze tekst?
3. Wat zijn de vruchten van het ouder worden? Hoe zien de vruchten van de ouderen waar je bij 2b aan dacht eruit?
4. Wat bedreigt of maakt deze manier van oud worden onmogelijk? Bij uzelf of anderen?
5. Kunnen we deze manier van ouder worden bevorderen bij onszelf en bij anderen?
6. Wat zullen we danken en bidden rondom ouderen?

Ik zou heel graag met een paar ouderen hierover door willen praten? Ik nodig u van harte uit op woensdagmorgen 14 november van 10.00-11.00 uur in de kerk!

---------------------------------

In de avonddienst hebben we het over het stukje van de GGGroepen van deze maand.

1. Lees I Petrus 4:1-11. Wat lees jij voor moois, voor moeilijks, voor boeiends in dit gedeelte?
2. Het hoofdstukje van de GGG heet: Leven in het licht van de eeuwigheid. 
3. Wat vind je van de eeuwigheid (dat de tijd van deze wereld voorbijgaat en Gods “wereld” komt? Welk gevoel heb jij daar bij? Maakt het je blij, bang, kun je er niets bij voorstellen? 
4. Hoe leef jij in het licht van de eeuwigheid? Of: doe jij iets met de komende eeuwigheid in jouw leven?
5. Wat haal je uit dit Bijbelgedeelte om te leven naar de eeuwigheid toe?  
6. Misschien haal jij iets heel anders uit dit gedeelte. Wat?
7. Wat kwam er uit je GGG-avond voor vragen, of vondsten?

- Wat zullen we bidden?
- Wat zullen we zingen?

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf: zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kun je u reageren,zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Reageer gerust op een enkel  onderdeel of vraag.  Stuur  gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn!

Voor jouw reactie/antwoorden kun je me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen: 0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63.

God zegene ons!
vdW