Preekhulp

Hierbij ontvangt u, ontvang jij de tweede preekhulp. Een manier voor u/jou om je voor te kunnen bereiden op de kerkdiensten en een manier voor mij om iets meer van u/ jou te weten om de diensten  meer op u en jou als deelnemer te kunnen afstemmen. Dus gebruik voor uzelf is prima. Iets terugsturen naar mij is ook heel goed!

In 1 Korinthe 14:26 staat over de kerkdienst: dat ieder iets heeft, wanneer wij samenkomen. In onze traditie is dat niet zo gebruikelijk: 1 heeft alles. Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de erediensten vullen met wat de Here ons allen geeft. Daarom nogmaals: gebruik de preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Zoals je ziet, is de preekhulp in vraagvorm opgesteld. Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Preekhulp zondag 27 januari 2019 - Deze preekhulp is voor de ochtenddienst van komende zondag. 

In deze dienst lezen we verder uit het Mattheusevangelie.

1. Stel dat jij Jezus had mogen adviseren na Zijn verzoeking in de woestijn. Wat zou jij Hem als volgende stap aangeraden hebben?  
2. Lees Mattheus 4:12-17. Wat valt je op? Wat raakt je? Waar heb je vragen bij? Wat wil je dat uitgelegd wordt?
3. Hoe “zit jij in duisternis, in het land en de schaduw van de dood”? Of mensen in jouw omgeving? (vers 16) en hoe kan Jezus voor jou of die mensen een groot licht zijn?
4. Hoe zou jij Jezus’ oproep in vers 17 concreet maken?

- Wat zullen we zingen?
- Wat zullen we bidden  voor Arnemuiden? 

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf, zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kun je reageren, zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, dus berichten op vrijdag zelf, zal ik niet altijd meer verwerken. Reageer gerust op een enkel onderdeel of vraag. Stuur  gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn!

Voor uw reactie/antwoorden kunt u me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen:  0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63.

God zegene ons!
vdW