Preekhulp

In 1 Korinthe 14:26 staat : Telkens als jullie samenkomen, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring, of een tong of een uitleg . Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de kerkdiensten vullen met wat de Here ons allen geeft.  
Gebruik  deze preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Preekhulp 20 september 2020

Zondagochtend staat er veel op ons programma: start  winterwerk, voorbereiding op het Heilig Avondmaal en het is tijd voor het Bazuinenfeest. De start van het winterwerk wil ik rondom de gebeden plaatsen om ons in de prediking te concentreren op het Bazuinenfeest en de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. De start van het winterwerk doen we ook zaterdagmiddag en avond: heb je je al opgegeven bij Monique Roijers?

Op het moment dat wij een nieuw schoolseizoen begonnen zijn en ons winterwerkseizoen beginnen, wil de HERE dat Zijn volk drie feesten viert: Bazuinenfeest, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. (Leviticus 23: 23 en verder). Want echt nieuw beginnen, kan en is tegelijkertijd je echt goed voorbereiden op het einde van de wereld zoals die nu is en klaar worden voor Gods nieuwe wereld. Wij volgen de komende 3 á 4 zondagen deze feesten.

0. We beginnen het winterwerk: wil jij iets delen met de gemeente over waar jij aan mee gaat doen, of mede leiding aan geeft? Of heb jij een gebed voor het winterwerk?
1. Denk jij wel eens aan het einde van de tijden/wereld? Wat gaat er dan door jou heen?
2. Hoe maak jij je er klaar voor?
3. LeesLeviticus 23:23-25 en let op de bazuin/trompet/sjofar. Lees daarna I Thessalonicenzen 4:13-5:11. Wat valt je op? Wat raakt je? Waar heb je vragen bij?
4. 4:13-18 is heel blij over de wederkomst. 5:1-11 meer waarschuwend: hoe voel jij je? Waar heb jij meer mee?
5. Wat leer jij hieruit voor jezelf?
6. Wat zullen we zingen?
9. Wat zullen we bidden?

 's avonds  nemen we afscheid van de ouderlingen: Nico-Jan en Bob, en bevestigen we tot ouderlingen: br. Han, br. Wim en br. Cees. Met deze bevestiging krijgt wijk 4 weer een ouderling en de jeugd wisselt van jeugdouderling: wat zou het mooi zijn als er veel mensen uit wijk 4 de bevestiging van hun ouderling versterken met hun aanwezighied en veel jeugd  het afscheid en de bevestiging van hun jo: Nico-Jan en Cees met hun aanwezigheid versterken!

1. Bob en Nico-Jan nemen afscheid van het ambt. Wat zeg jij tegen hen?
 Cees, Wim en Han worden bevestigd in het ambt: wat zeg jij tegen hen?
2. We lezen Romeinen 14. Wat valt je op? Wat raakt je? Waar heb je vragen bij?
3. Vers 18, 19 bespreken we. Wat is volgens jou een slaaf van Christus zijn: wat zou je dat opleveren?
4. Ken je een slaaf uit verhalen, nieuws, film of boek? 
5. Vers 19: als Wim, Han en Cees slaaf van Christus zijn of worden , wat betekent dat voor hun ambt?
6. Waarin kunnen we (vers 19) samen en geleid door de ambtsdragers de onderlinge vrede en onderlinge opbouwing bevorderen?
7. Waarmee breken we die af?
8. Hoe vind jij dat de gemeente er voor staat in deze dingen?
9. Wat zullen we bidden voor de ambtsdragers en de gemeente?
10. Wat zingen?

  Wilt u met mij praten (vooraf of achteraf ) over de onderwerpen of over wat anders? Laat het me weten, dan spreken we telefonisch 0118-310042 af.   

 Heeft u iets te vieren? Zou u dat willen delen met de gemeente? Stuur gerust een lied, een gebed met uw naam en de gelegenheid die u viert in. 

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf: zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kun je reageren, zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, dus berichten op vrijdag zelf, zal ik niet altijd meer verwerken. Let op: het opgeven van liederen kan tot uiterlijk donderdag 12.00 uur i.v.m. de beamer. Reageer gerust op een enkel onderdeel of vraag. Stuur gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn! 

Voor uw reactie/antwoorden kunt u me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen: 0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63, 4341 JE Arnemuiden.

God zegene ons!
vdW