Preekhulp

In 1 Korinthe 14:26 staat over de kerkdienst: Telkens als jullie samenkomen, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring, of een tong of een uitleg . In onze traditie is dat niet zo gebruikelijk: Eén persoon (de predikant) heeft alles. Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de erediensten vullen met wat de Here ons allen geeft.  Gebruik dus deze preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Preekhulp 19 mei 2019 

In de ochtenddienst van 19 mei houden we een ouderendienst
Vorig jaar november hebben we het gehad over de vitaliteit van ouderen (Psalm 92). Nu gaan we het hebben over de kwetsbaarheid van ouderen.

1. Bent u een oudere? Bent u kwetsbaarder geworden nu u ouder bent? Welke kwetsbaarheid is dat?
2. Ga jij om met ouderen? Welke kwetsbaarheid signaleer jij bij ouderen?
3. Komt u deze kwetsbaarheid ook mooi beschreven of verbeeld tegen in een verhaal, boek, film , gedicht , lied etc. of bij een bekend persoon?
4. We lezen Prediker 11:7-12:7 en I Petrus 1:24,25. In beeldende taal verteld Prediker over de kwetsbaarheid van ouderen. Wat herkent u in dit gedeelte, wat roept vragen op?
5. Petrus heeft het over ons leven als een (uitbloeiende ) bloem. Wat zou hij bedoelen met dat  Gods Woord blijft ,  zelfs als wij als een bloem knakken , uitvallen en sterven? 
6 Welke zin past het beste bij u (meerdere mag ook):
   0 Ouderen moeten bemoedigd worden, door:…
   0 Ouderen kunnen sterker worden in hun kwetsbaarheid door:…
   0 Ik ben ouder en ik ga zo om met mijn kwetsbaarheid:…
   0 Ik kan ouderen helpen met hun kwetsbaarheid door:…
   0 De gemeente is een goede verzameling mensen om kwetsbare ouderen heen, want:…
   0 Kwetsbare ouderen zijn van groot belang voor de gemeente want zij:…

7. Wat zullen we zingen?
8. Wat bidt u als oudere en wat zullen we bidden voor u?  

In de avonddienst kijken we naar de betekenis van de opstanding van Jezus Christus:
1. Welke rol speelt de opstanding van Jezus voor jouw geloof en leven?
2. Lees Romeinen 5:18-6:14. Wat valt je op? Wat roept vragen op? Welk gevoel krijg je bij deze tekst?
3. Wat weet jij van, wat doe jij met, wat merk je van vers 4?
4. Wat is “nieuwheid van leven” ? Wat stel jij je voor moois daarbij voor?
5. Wat zijn jouw moeilijkheden voor deze nieuwe manier van leven?
6. Heb je een mooi voorbeeld van iemand (een verhaal of iets dergelijks ) die dat nieuwe leven is gaan leiden ?
7. Wat zou je met de gemeente willen zingen (aan Paasliederen zie bijv. : Gz. 196-225, EL 122 -137)
8. Wat zullen we bidden?

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf: zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kun je reageren, zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, dus berichten op vrijdag zelf, zal ik niet altijd meer verwerken. Let op: het opgeven van liederen kan tot uiterlijk donderdag 12.00 uur i.v.m. de beamer. Reageer gerust op een enkel onderdeel of vraag. Stuur gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn! 

Heb je iets te vieren?  Zou je dat willen delen met de gemeente?  Stuur gerust een lied, een gebed met je naam en de gelegenheid die je viert in. 

Voor uw reactie/antwoorden kunt u me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen: 0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63, 4341 JE Arnemuiden.

God zegene ons!
vdW