Preekhulp

In 1 Korinthe 14:26 staat over de kerkdienst: Telkens als jullie samenkomen, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring, of een tong of een uitleg . In onze traditie is dat niet zo gebruikelijk: Eén persoon (de predikant) heeft alles. Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de erediensten vullen met wat de Here ons allen geeft.  Gebruik dus deze preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Preekhulp  zondag 5 april

In de ochtenddienst vervolgen we het lijden van onze Here Jezus. In de avonddienst kijken we vooruit naar een heel bijzonder vieren van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen met praktische suggesties om het toch te vieren.

1. We lezen Markus 15:1-15  . Wat gaat er door je heen  bij het lezen van dit stukje?
2. Wat trekt jouw aandacht?
3. Welke vragen heb je bij dit stukje?
4. Hoe leer je Jezeus hier kennen?
5. Zijn er andere verhalen waar je aan moet denken bij dit gedeelte?
6. Wat zullen we hierbij zingen? (voor speciale liederen over het lijden van Jezus, zie: Gz. 172-195, en EL 114-121)
7. wat zullen we bidden?

Avond:
8. Wat zal er anders zijn aan jouw feestdagen?
9. Hoe ben jij van plan deze feestdagen te vieren?
10. We lezen in de Bijbel over het eerste Pasen in Exodus 12:1-28. Wat zijn daar jouw vragen en gedachten bij?
11. Wat is in Exodus 12 vergelijkbaar met Pasen 2020?
12. Hoe kunnen we Exodus 12 gebruiken om Pasen dit jaar te vieren?

Klokgelui/gebed op woensdagavond
Zoals vorige week zullen we D.v. ook de komende woensdagavonden de klok luiden op woensdagavond. Hiermee willen we de omgeving laten weten dat we als christenen bidden voor de wereld om ons heen in deze crisis.  Als u gebeden naar mij toestuurt, zal  ik die tijdens het luiden in de kerk uitspreken en uitzenden via kerktelefoon en internet. Uw gebeden kunt u tot  woensdagavond 18.00uur aan mij mailen. Zo bidden we samen op afstand voor de wereld om ons heen.  

 Wilt u liever met mij praten (vooraf of achteraf ) over de onderwerpen? Laat het me weten, dan spreken we telefonisch 0118-310042 af.   

 Heeft u iets te vieren? Zou u dat willen delen met de gemeente? Stuur gerust een lied, een gebed met uw naam en de gelegenheid die u viert in. 

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf: zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kun je reageren, zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, dus berichten op vrijdag zelf, zal ik niet altijd meer verwerken. Let op: het opgeven van liederen kan tot uiterlijk donderdag 12.00 uur i.v.m. de beamer. Reageer gerust op een enkel onderdeel of vraag. Stuur gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn! 

Voor uw reactie/antwoorden kunt u me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen: 0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63, 4341 JE Arnemuiden.

God zegene ons!
vdW