Preekhulp

In 1 Korinthe 14:26 staat over de kerkdienst: Telkens als jullie samenkomen, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring, of een tong of een uitleg . In onze traditie is dat niet zo gebruikelijk: Eén persoon (de predikant) heeft alles. Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de erediensten vullen met wat de Here ons allen geeft.  Gebruik dus deze preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Preekhulp zondag 20 oktober 2019
In de ochtenddienst houden we een kinderdienst en wordt de Heilige Doop bediend. 
In de avonddienst hebben we het over de toekomst: de hemel op aarde met Openbaring 21. 

Ochtenddienst
’s morgens houden we een kinderdienst over de beloften van God. We lezen over het verbond dat de Here met Noach na de zondvloed maakte. We maken een regenboog van de beloften van God. 

1. Beloften van God. Wat zijn volgens jou de 7 meest gedane beloften van God. Heb je er ook Bijbelteksten bij?
2. Wat hebben de kinderen in onze gemeente aan deze beloften?
3. Heb jij als kind een belofte van God begrepen en welke rol speelde dat in jouw jonge leven?
4. Wat zullen we bidden? 

Avonddienst
Het is eind september, de herfst begint, het einde van de zomer, begin van de winter. Volgens Leviticus 23:24 en volgende tijd voor een paar feestdagen: de Dag van de Bazuin, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. Zondagavond hebben we het over die laatste.  

1. Wat weet je / heb jij bij/met  het Loofhuttenfeest?
2. Lees Openbaring 21:1-8. Wat vind je mooi? Wat vind je moeilijk? Wat zijn je vragen bij dit gedeelte?
3. We zoemen in op vers 3. Wat doet het met jou dat de Here God Zijn tent bij de mensen zal opslaan?
4. Hoe verlang jij naar het eeuwige leven bij / met de Here God? Wat heb je ervoor nodig om voluit ernaar te verlangen?
5. Wat zullen we bidden?  Wat zullen we zingen? 

Kerst 
Ook al is het nog ver weg. Ivm oefenen van de muziek: Wat zijn uw favoriete Kerstliederen? 

Wil je me helpen bij de voorbereiding deze week? Of wil je met mij praten (vooraf of achteraf ) over de onderwerpen? Laat het me weten, dan spreken we af.   

Vooruitblik zondag 27  oktober 
Ochtend: vervolg Gideon
- Avond: jeugddienst over Halloween

Heeft u  iets te vieren?  Zou u  dat willen delen met de gemeente?  Stuur gerust een lied, een gebed met uw naam en de gelegenheid die u viert in. 

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf: zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kun je reageren, zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, dus berichten op vrijdag zelf, zal ik niet altijd meer verwerken. Let op: het opgeven van liederen kan tot uiterlijk donderdag 12.00 uur i.v.m. de beamer. Reageer gerust op een enkel onderdeel of vraag. Stuur gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn! 

Voor uw reactie/antwoorden kunt u me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen: 0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63, 4341 JE Arnemuiden.

God zegene ons!
vdW