Preekhulp

Hierbij ontvangt u, ontvang jij de tweede preekhulp. Een manier voor u/jou om je voor te kunnen bereiden op de kerkdiensten en een manier voor mij om iets meer van u/ jou te weten om de diensten  meer op u en jou als deelnemer te kunnen afstemmen. Dus gebruik voor uzelf is prima. Iets terugsturen naar mij is ook heel goed!

In 1 Korinthe 14:26 staat over de kerkdienst: dat ieder iets heeft, wanneer wij samenkomen. In onze traditie is dat niet zo gebruikelijk: 1 heeft alles. Daarom zou het mooi zijn als u ook liederen, gebeden, inzicht in de tekst met mij deelt, zodat we samen de erediensten vullen met wat de Here ons allen geeft. Daarom nogmaals: gebruik de preekhulp voor uzelf, maar schroom niet om mij iets terug te melden, al was het alleen maar het lied dat u al een tijdje in uw hart zingt, zodat we dat ook samen kunnen zingen.  

Zoals je ziet, is de preekhulp in vraagvorm opgesteld. Gods zegene Zijn diensten aan ons!


Preekhulp zondag 17 maart (Derde Lijdenszondag) en Biddag 13 maart  2019

In de ochtenddiensten vervolgen we het Lijdensverhaal van Jezus vanaf het Laatste Avondmaal. 

1. Wat vind jij mooi aan de dingen die Jezus leed?  Wat vind je moeilijk aan Jezus’lijden?  
2. We lezen Mattheus 26:30-35. Wat gaat er bij het lezen van dit gedeelte door jou heen?
3. Als jij Petrus was, hoe zou dit gesprekje met Jezus dan zijn gegaan?  
4. Heb jijzelf wel eens iets heel groots beloofd aan Jezus?  Hoe kijk je daar nu op terug? Of: ken je een verhaal van iemand die iets heel groots aan Jezus beloofde? 

- Wat zullen we bidden?
- Wat zullen we zingen?  (Wat zijn jouw liederen over het lijden van Jezus? Zie bijv. Gz. 172-195 ;  EL 114-121)

In de avonddiensten beginnen we met een serie over de Bergrede (Jezus’onderwijs aan Zijn leerlingen). 

1. Hoe zie jij dat: wat verwacht Jezus van een christen? Welke plaats neemt daar de wet in?
2. Lees Mattheus 5:13-20. Wat voor gevoel geeft dit gedeelte jou?
3. Wat is Jezus’verwachting van een leerling van Hem?
4. Hoe gaat deze verwachting lukken?
5. Wat is het verschil tussen een Farizeeër en een leerling van Jezus volgens dit gedeelte?
6. Lees naast dit gedeelte ook Handelingen 6:1-7. Wie zou jij nu aanbevelen als ouderling en diaken? 

Woensdag 13 maart houden we een biddag voor visserij, gewas en arbeid.

1. Vooruitkijkend naar het komende half jaar: wat zijn je verwachtingen, je zorgen voor je werk , voor je leven etc.?
2. Bidden: wat vinden jullie ervan? Mooi, moeilijk, makkelijk? Wat helpt jou om te bidden? 

In beide diensten lezen we I Koningen 3:1-15.
- Wat helpt jou hierin bij het bidden? 

’s Morgens richten we ons meer op de kinderen.
Wat zie  jij in dit gedeelte voor boodschap  aan kinderen?

's Avonds richten we ons meer op de werkenden onder ons. 
Wat zie je in dit gedeelte voor boodschap aan werkenden en mensen die zich orienteren op werk?

We nemen in deze dienst de tijd voor een stil gebed.

Preekhulp: Je ontvangt deze e-mail voor jezelf, zo kun jij je voorbereiden op de komende zondag en weet je waar de diensten over zullen gaan. Daarbij kun je reageren, zodat je mij helpt nadenken over de diensten aan de hand van wat er door jou heen gaat. Alle berichtjes die ik terug krijg, overdenk ik en probeer ik in de diensten te verwerken. Alle berichten die ik voor vrijdag binnen krijg, kan ik verwerken, op vrijdag leg ik de laatste hand aan de diensten, dus berichten op vrijdag zelf, zal ik niet altijd meer verwerken. Let op: het opgeven van liederen kan tot uiterlijk donderdag 12.00 uur ivm de beamer. Reageer gerust op een enkel onderdeel of vraag. Stuur gerust ook gedachten in voor een dienst waar je zelf niet bij zult zijn!

Voor uw reactie/antwoorden kunt u me mailen: vdwoestijne@solcon.nl, bellen:  0118-310042, of schrijven: Korenbloemlaan 63, 4341 JE Arnemuiden.

God zegene ons!
vdW