Liturgie ochtenddienst

Liturgie ochtenddienst van zondag 19 januari 2020
Voorganger: Ds. WF vd Woestijne

Ps. 97:1,2 Lvk Groot Koning
Stil gebed
Wijding en groet
Ps. 97:3,4
Wet
Ps. 97:5,6
Gebed
Kindernevendienst  
Schriftlezing: Markus 1:29-34 NBV;
El 238 Vader, daal nu met Uw
Preek: Markus 1:31  [voor de beamer, tijdens de preek Mattheus 8:14-17 NBv en Lukas 4: 38-41NBV tonen op mijn aanwijzing]
EL 205 Hoe teder heeft
Gebed
Collecten
El. 188 ‘k stel
Zegen
Ps. 106:26 OB Geloofd zij