Liturgie avonddienst

Liturgie avonddienst van zondag 29 maart 2020
Voorganger: Ds. WF van de Woestijne

Ps. 142:1  Lvk Tot God den ,2 OB Als mij geen 
Stil gebed
Wijding en groet
Ps. 142:3,4 LvK , ik lees tussenliggende verzen , we zingen: 7 LvK
Geloofsbelijdenis
Gz. 411:6 Mijn schild en 
gebed
Schriftlezing: Markus 4:35-41
EL 220  ‘k ben een schip in de storm
Dat de haven niet vindt
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

‘k Ben een vogel die vlucht
Voortgejaagd door de wind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Als uw woord mij bereikt
Ik in U richting vind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Dan zijn stormen gestild
Voorbij is vlucht en wind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

 
Preek
Herv. Bundel 179:1,3

Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.

Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!

 

gebeden
Ps. 93:1,3,4 OB De Heer regeert 
zegen